Baumschule Eggert - Blütensträucher, Baumschulen, Heckenpflanzen

Startsida » Katalog » Användaravtal
 
Deutsch Svedish    Ditt konto  |  Varukorg  |  Kassa  |  Facebook  |  Instagram  |   
Användaravtal

 

Allmänna affärsvillkor 

 

      1.   Giltighetsområde 

 

För användningen av webplatsen, alla avtal, leveranser, tjänster och erbjudanden av Eggert Pflanzenhandel och alla typer av affärsförbindelser mellan kunden och Eggert Pflanzenhandel gäller följande allmänna affärsvillkor.

 Övrig information:

Växter är levande varelser; därför är alla bilder och beskrivningar av växterna, alla höjd- och bredduppgifter på flygblad, webplatsen ( www.Eggert-Baumschulen.de) och andra prospekt av Pflanzenhandel endast ungefära och avvikelser är möjliga. 

   

   2.   Avtalspartner 

 Om du beställer i webbutiken, ingås avtalet med:

Eggert Pflanzenhandel
Innehavare: Andrea Eggert
Baumschulenweg 2

D - 25594 Vaale
Tyskland
Tel: + 49 (4827) 932627 

Fax + 49 (4827) 932628
webbutik(at)eggert-baumschulen.de

 

 

Om du har frågor om beställning eller om du vill reklamera varor, kontakta vår kundtjänst:

 

per e-post: webbutik(at)eggert-baumschulen.de

Tel: + 49 (4827) 932627 

Fax + 49 (4827) 932628
 

     3.    Erbjudande och att sluta kontrakt

Avtalet anses ha ingåtts först sedan en skriftlig orderbekräftelse per e-post har mottagits av kunden. En order från kunden anses alltid vara bindande. Under beställning har du möjlighet att kontrollera och förändra dina uppgifter (t.ex. namn, adress, betalningssätt, beställda varor osv.) under länken "Bearbeta", innan du skickar din beställning. Du beställer, om du matar in alla uppgifter under beställningsprocessen, bekräftar beställningen och till slut skickar beställning genom att klicka på ’Beställ’. Vi försänder först en ingångsbekräftelse. Vi kan acceptera beställningen inom sju dagar genom at avsända en orderbekräftelse.

Växter är levande varelser. OBS att det kan hända, att beställda växter kan inte levereras, för oförutsedda omständigheter (frost eller andra väderleksförhållande, sjukdomar, vilddjursskador osv.) gör leveransen omöjligt. Några växter är märkta med följande tecken:  knapper Bestand  Denna varor erbjuder vi bara med resevation för leverans, för det handlar sig om växter, av vilka vi endast odlar få exemplarer.

 

     4.   Upphävanderätt, information om upphävande, upphävandeföljder

Information om upphävande

Kunderna har rätt att returnera varan inom en månad efter mottagelse utan att ange orsak. Fristen börjar tidigast vid mottagandet av denna information i skriftlig form (t.ex. som brev, fax, mejl), men inte innan mottagandet av artiklarna.Endast vid vara, som kan inte skickas i packet (t. ex. skrymmande gods), kan du meddela retur genom en skriftlig returbegäran. En avsändning av returbegäran eller varan i rätt tid räcker för att tillvarata upphävandefristen. I varje fall övertar vi kostnader och ansvar av returförsändelsen. Returförsändelsen eller upphävandet ska sändas till:

Eggert Pflanzenhandel

Innehavare: Andrea Eggert
Baumschulenweg 2

D - 25594 Vaale

Tyskland
Fax + 49 (4827) 932628
webbutik(at)eggert-baumschulen.de

  

 

 

Upphävandeföljder

 

I händelse av ett verksamt upphävande ska ömsesidigt mottagna insatser återlämnas och eventuella nyttor som dragits (t.ex. räntor) överlämnas. Om du kan återlämna den mottagna insatsen helt eller delvis eller bara i försämrat tillstånd måste du erlägga ersättning för värdeförlust i sådan mån. Vid "överlåtning" av saker gäller inte följande, när försämring av saken uteslutande vid prövningen - som skulle kunna vara möjlig i butiken före detta - inte kan hänföras till detta. För övrigt kan du undvika plikten att ersätta för värdeförlust genom att du inte tar saken i bruk som en egendom och låter bli allt som det är.

 


Information om upphävandets slut 

 

     5.    Fraktkostnad & leverans

 Vi levererar växter beroende av mängd och kvalitet med pakettjänsten DPD eller med en speditör. Leveransvägen bestäms av Pflanzenhandel Eggert. Vi kommer att låta växterna transportera till dig på snabbaste och säkerste vägen. Du har möjlighet att ange ett önskedatum för leveransen. OBS att vi kan inte leverera varan på lördag eller söndag. Om du har inte angett önskedatum, då kommer vi att avtala med dig om leveranstid.

Vi försöker att leverera i tid. Tyvärr kan det hända att leveransen fördröjas genom oförutsebara omständigheterna hos transportfirman eller väderlekens inflytande. Om försenade utlämnigar händer på grund av sådana eller liknande faktorer, beklagar vi det – men vi kan tyvärr inte acceptera ansvar för sådana förseningar. Det är också olagligt att företa avdrag på räkningen på grund av försenigar. 

Barrotade växter och växter med klump kan tyvärr bara levereras under den ‚bladlösa‘ perioden från mitten av oktober till slutet av april, men inte om temperaturer är under 0°C. Var snäll och uppge ditt telefonnummer vid beställningen, för att vi kan höra av oss till dig, om det skulle vara nödvändigt.

 Det är svårt att försända mycket höga (över 150 cm) och mycket svåra (över 25 kg) växter, särskilt om det handlar sig om enkla eller få exemplarer. Denna växter måste vi därför i regel försända med en speditör. OBS våra allmänna villkor om detta.

I princip kan växter i container levereras hela året runt. Men vi vill gärna ta avstånd från att försända dem, om det härskar minusgrader eller om det är särskilt varmt, så att växterna skadas inte.

 Oförutsebara händelser utanför vår kontroll (oväder, brytning, sjukdomer, skadedjursangrepp, förluster till följd av  frost och liknande omständigheter) berättigar oss att förlänga leveransfristen. Om leveransen är inte längre möjlig på grund av detta, kan såväl Pflanzenhandel Eggert som kunden frånträda avtalet. Skadestånd, som resulterar av att avtalet kan ej fullgöras, är utesluten, om det nu inte är så att Pflanzenhandel Eggert agerade grovt oaktsam.

 Om kunden fördröjer utlämningen av de beställda växterna, så blir växterna lagrad på kundens risk och bekostnad från det datum då beredskapen att avsända meddelas.

Om varor ska skickas tillbaka, var snäll och informerar oss – då kommer vi att organisera leveransen. OBS att för ingen del returnera varor egenmäktigt eller ofritt.

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Förpackning och Fraktkostnad

OBS att växter, som är markerad med en lastbil, kan bara levereras utomlands på begäran.

Nedstående finns en fraktkostnad-tabell för orientering. Öerna undantas pricipiellt i denna översikt – var så god och frågar oss om fraktkostnader.

  

Bestämmelseland Fraktkostnad
per beställning 
Tillägg på
varupriser
Ö-tillägg
per paket
Kostnadsfri leverans
från
Tulltillägg DPD Växtintyg
Belgien 7,50 Euro 10 %   400,00 Euro    
Danmark 7,50 Euro 10 %  9,20 Euro 400,00 Euro    
Finnland 12,50 Euro 20 % 17,90 Euro ej möjlig    
Frankrike 10,00 Euro 12 %  9,20 Euro ej möjlig    
Storbritannien 12,50 Euro 15 % 13,80 Euro ej möjlig    
Italien 12,50 Euro 15 %   ej möjlig    
Luxemburg 7,50 Euro 10 %   400,00 Euro    
Nederländerna 7,50 Euro 10 %  9,20 Euro 400,00 Euro    
Österrike 7,50 Euro 10 %   400,00 Euro    
Polen 10,00 Euro 20 %   ej möjlig    
Sverige 12,50 Euro 15 %  9,20 Euro ej möjlig    
Schweiz 7,50 Euro 15 %   800,00 Euro 20,00 Euro  
Slovakien 10,00 Euro 12 %   800,00 Euro    
Slovenien 10,00 Euro 15 %   ej möjlig    
Spanien 12,50 Euro 20 % 17,50 Euro ej möjlig    
Tjeckien 10,00 Euro 10 %   800,00 Euro    

 

Om bestämmelseorten ligger i en så kallad tredje land (Schweiz osv.), får du en räkning utan den tyska momsen. I regel skriver speditionen räkning på landets gällande moms, tullavgifter och eventuellt uppstående avvecklings- och intygskostnader. Tullavgiftarna av olika speditioner kan variera ganska mycket, därför att tullnummern interpreterars på olika sätt. OBS att kontakta den vederbörande tullmyndigheten innan beställning, för att få veta de konkreta tullavgifterna. Pakettjänsten DPD beräknar 20,00 Euro för ifyllnad av tullformulär – det inkluderas inte tullavgiftar!

  6.   Priser

Alla priser (växtpriser som leveranspriser) är angett i Euro och gäller med för vid varje tidpunkt gällande mervärdesskatt, men exkl. fraktkostnader. Fraktkostnader hitter du under överskriften ’5. Fraktkostnad och leverans’. Det gäller priserna, som är offentliggörade på webplatsen av Pflanzenhandel Eggert vid tidpunkt av beställning och som anföras på

   7.   Betalning

Till Sverige levererar vi mot förskottsbetalning. Efter vi har erhållit din beställning, skickar vi en faktura till dig. Var snäll och överför fakturabeloppet så snabbt som möjligt till vårt konto i Commerzbank. Kontonummret är:

IBAN            DE 76222400730801638800

BIC              COBADEFFXXX

Vi försänder växterna ungefär en vecka efter din betalning har gottskrivits vårt konto. Vi behöver tiden för att kunna seriöst förbereda beställningen.

   8.  Äganderättsförbehåll

Den levererade varan förblir egendom av Pflanzenhandels Eggert tills betalningen har fullgjorts.

   9.    Garantier

Det gäller de rättsliga garantier.

   10.    Slutbestämmelse

 

 Tysk lag är tillämplig.


 

 

 

 


Tillbaka
   
Parse Time: 0.112s
Diese Webseite nutzt Cookies, um die einwandfreie Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Mit der weiteren Benutzung erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr Informationen über die Verwendung von Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung
OK.