Baumschule Eggert - Blütensträucher, Baumschulen, Heckenpflanzen

Startsida » Katalog » Känslig information och dataskydd
 
Deutsch Svedish    Ditt konto  |  Varukorg  |  Kassa  |  Facebook  |  Instagram  |   
Känslig information och dataskydd

Dataskydd

1. Namn och kontaktuppgifter för regulatorn
Denna integritetspolicy gäller för databehandling av:

ansvarig:


Jörg Eggert, Baumschulenweg 4, 25594 Vaale
E-Mail-Adresse: Baumschule@eggert-baumschulen.de
Tel.-Nr.: 04827-95055


2. Insamling, användning och behandling av personuppgifter

a) När du besöker webbplatsen
När du besöker vår hemsida www.Eggert-Baumschulen.de, skickar webbläsaren som används på din enhet automatiskt information till servern på vår hemsida. Denna information lagras tillfälligt i en så kallad loggfil. Följande information kommer att samlas in utan ditt ingripande och lagras till automatisk borttagning:
• Den begärande datorns IP-adress,
• Datum och tid för åtkomst,
• Namn och URL för den hämtade filen,
• Webbplats från vilken åtkomst görs (Referrer URL),
• webbläsaren som används och, om tillämpligt, operativsystemet på din dator samt namnet på din operatör. De nämnda uppgifterna behandlas av oss för följande ändamål:
• Säkerställa en smidig anslutning av webbplatsen,
• Att säkerställa bekväm användning av vår hemsida,
• Utvärdering av systemets säkerhet och stabilitet samt
• för ytterligare administrativa ändamål.

Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6 para 1 s. 1 lit. f DSGVO. Vårt berättigade intresse följer av de uppgiftsinsamlingsändamål som anges ovan. I inget fall använder vi de samlade uppgifterna för att dra slutsatser om dig.

Dessutom använder vi cookies och analystjänster när du besöker vår hemsida. Ytterligare detaljer finns under nr. 4 och 5 i denna sekretesspolicy.

b) När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev
Om, i enlighet med artikel 6 punkt 1 punkt 1 lit. en DSGVO har uttryckligen samtyckt, vi använder din e-postadress för att regelbundet skicka ditt nyhetsbrev. För mottagandet av nyhetsbrevet är anteckningen av en e-postadress tillräcklig. Avregistreringen är möjlig när som helst, till exempel via en länk i slutet av varje nyhetsbrev. Alternativt kan du också skicka din anmälan till Baumschule@eggert-baumschulen.de via e-post.

c) När du använder vårt kontaktformulär
För frågor av något slag erbjuder vi dig möjlighet att kontakta oss via en blankett som finns på hemsidan. Det är nödvändigt att tillhandahålla en giltig e-postadress så att vi vet vem förfrågan kom ifrån och att svara på det. Ytterligare information kan lämnas frivilligt. Databehandlingen för att kontakta oss är i enlighet med artikel 6 para 1 s. 1 lit. en DSGVO baserat på ditt frivilligt beviljade samtycke. De personuppgifter som samlas in av oss för användningen av kontaktformuläret raderas automatiskt när du har slutfört din begäran.
3. Uppgiftslämnande
En överföring av dina personuppgifter till tredje part för andra ändamål än de som anges nedan äger inte rum. Vi delar endast din personliga information med tredje part om:
• du har enligt artikel 6 para 1 mening 1 lit. en DSGVO uttryckt ditt samtycke till det,
• upplysningar i enlighet med artikel 6 para 1 mening 1 lit. f DSGVO är skyldig att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden och det finns ingen anledning att tro att du har ett övergripande intresse att inte avslöja dina uppgifter,
• upplysningen är enligt artikel 6 punkt 1 punkt 1 lit. c DSGVO en laglig skyldighet och
• detta är lagligt tillåtet och enligt artikel 6 para 1 punkt 1 lit. b DSGVO krävs för avveckling av avtalsförhållanden med dig.

Samarbete med infoscore Consumer Data GmbH

Vi överför dina uppgifter (namn, adress och eventuellt födelsedatum) till Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden. De rättsliga grunderna för dessa överföringar är artikel 6.1 b och 6.6 ff i GDPR. Överföringar på grundval av dessa bestämmelser kan endast göras i den mån det är nödvändigt för att skydda vårt företags eller tredje parts legitima intressen och inte överväga de registreras grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter. Detaljerad information om ICD i.S. d. Artikel 14 Europaparlamentets allmänna databeskrivningsförordning ("EU GDPR"), dvs. information om syftet med verksamheten, för datalagringsändamål, datamottagare, rätten till självinformation, rätten till avbokning eller korrigering mm finns i bilagan eller i följande länk.

Samarbete med RA Kasten & Kollegen

Vi överför dina uppgifter (namn, adress och eventuellt födelsedatum) med syfte för inkasso till advokaterna Kasten och kollegor, Teichstraße 14, 25782 Tellingstedt. De rättsliga grunderna för dessa överföringar är artikel 6.1 b och 6.6 ff i GDPR. Överföringar på grundval av dessa bestämmelser kan endast göras i den mån det är nödvändigt för att skydda vårt företags eller tredje parts legitima intressen och inte överväga de registreras grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter. Detaljerad information om ICD i.S. d. Artikel 14 Europaparlamentets allmänna databeskrivningsförordning ("EU GDPR"), dvs. information om syftet med verksamheten, datalagringsändamål, datamottagare, rätten till självinformation, rätten till avbokning eller korrigering mm. finns i bilagan eller i följande länk.

Överföring av data till kurirföretag eller speditörer

Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke under eller efter din order, kommer vi, baserat på ditt samtycke, att vidarebefordra dina kontaktuppgifter till den ansvariga logistiken, så att han kan kontakta dig före leveransen för att avtala ett leveransdatum.
Ditt samtycke kan återkallas när som helst genom ett meddelande till oss:

Eggert Pflanzenhandel

Ägare: Andrea Eggert
Baumschulenweg 2

D-25594 Vaale

Tel.: + 49 (4827) 932627
Fax: + 49 (4827) 932628

Email: verkauf(at)eggert-baumschulen.de
Websidan:
www.Eggert-Baumschulen.de

eller till speditören:

17111 TRANSIT TRANSPORT & LOGISTIK GmbH & Co. KG
Internationale Spedition
August-Borsig-Str. 11
24783 Osterrönfeld

Telefon: (0 43 31) 8095- 0
Telefax: (0 43 31) 8095- 199
E- mail: info@17111.com

Efter din återkallelse kommer vi att radera dina uppgifter för detta ändamål, om du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller vi har förbehållit oss rätten till ytterligare dataanvändning, vilket är tillåtet enligt lag och om vilket vi informerar dig i detta uttalande.


4. Cookies
Vi använder cookies på vår sida. Det är små filer som din webbläsare automatiskt skapar och som lagras på din enhet (bärbar dator, surfplatta, smartphone etc.) när du besöker vår webbplats. Cookies skadar inte din enhet, innehåller inte virus, trojaner eller annan skadlig programvara. I cookies lagras information, vilket resulterar i anslutning till den specifika terminalen som används. Detta betyder emellertid inte att vi omedelbart är medvetna om din identitet. Å andra sidan tjänar användningen av cookies för att göra användningen av vårt erbjudande trevligare för dig. Till exempel använder vi så kallade session cookies för att erkänna att du redan har besökt enskilda sidor på vår hemsida. Dessa raderas automatiskt efter att ha lämnat vår sida.

För att förbättra användbarheten använder vi dessutom tillfälliga cookies som lagras på din enhet under en viss tidsperiod. Om du besöker vår webbplats igen för att använda våra tjänster kommer det automatiskt att känna igen att du redan har varit med oss ​​och vilka ingångar och inställningar du har gjort, så du behöver inte göra dem igen.

Vi använder också cookies för att statistiskt registrera användningen av vår webbplats och utvärdera den för att optimera vårt erbjudande (se avsnitt 5). Dessa cookies tillåter oss att automatiskt identifiera att du har redan varit pa var sida, när du besöker vår webbplats igen. Dessa cookies tas bort automatiskt efter en bestämd tid.
Uppgifter som behandlas av cookies krävs för de ändamål som nämns för att skydda våra legitima intressen liksom tredje parter enligt 6 § 1 mom. 1 lit. F DSGVO . De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Du kan dock konfigurera webbläsaren så att inga cookies lagras på din dator eller så att det alltid visas en hint innan en ny cookie skapas. Om du inaktiverar cookies helt kan det dock betyda att du kan inte använda alla funktioner på vår webbplats.

5. Analysverktyg

a) Tracking tools
Spårningsåtgärderna som anges nedan och används av oss är baserade på artikel 6 para 1 mening 1 lit. f DSGVO. Med spårningsåtgärderna som användas, vill vi säkerställa en behovsbaserad design och den kontinuerliga optimeringen av vår hemsida.

Dessutom använder vi spårningsåtgärderna för att statistiskt registrera användningen av vår webbplats och utvärdera den för att optimera vårt erbjudande för dig. Dessa intressen ska betraktas som motiverade i den mening som avses i ovannämnda bestämmelse. De respektive databehandlingsändamålen och datakategorierna finns i motsvarande spårningsverktyg.

b) Google Analytics

„Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som är lagrade på din dator och som tillåter en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) överförs till och lagras av Google på servrar i USA. Google använder denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller så långt som tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google. Google kommer aldrig att associera din IP-adress med andra Google-data. Du kan förhindra installation av cookies genom att ställa in din webbläsars programvara i enlighet därmed. Observera dock att om du gör det kanske du inte kan använda hela webbplatsens funktionalitet. Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till behandlingen av data om dig av Google på det sätt och i de syften.“

6. Social Media Plugins
Vi använder på vår hemsida på grundval av artikel 6 para 1 mening 1 lit. f DSGVO Social Media Plugins för det sociala nätverket Facebook för att göra vårt företag mer känt. Det underliggande kommersiella syftet är att betrakta som ett berättigat intresse enligt GDPR: s mening. Ansvaret för driften som överensstämmer med dataskydd ska garanteras av respektive leverantör. Integreringen av dessa pluginprogram görs med hjälp av den så kallade tvåklicksmetoden för att skydda besökare på vår webbplats på bästa möjliga sätt.


På våra sidor Finns plugins av det sociala nätverket Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook plugin markeras på vår sida genom Facebook logo eller "Like Button" ("Like"). Du hittar en översikt över Facebook plugins här: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Om du besöker vår webbplats, ett direkt förbindelse mellan din webbläsare och Facebook-servern är etablerad via plugin. Genom detta får Facebook informationen att du har besökt vår webplats med din IP-adress. Om du klickar på Facebook-knappen "Like", när du är inloggad på ditt Facebook-Konto, kan du länka innehållet i våra sidor på din Facebook-profil. På det sättet kan Facebook tilldela ditt besök på vår webbplats till ditt Konto. Vi påpekar att vi som leverantör av sidorna inte är medvetna om innehållet av de överförda uppgifterna och deras användning av Facebook. Ytterligare information om integritetspolicy av Facebook hittar du här http://de-de.facebook.com/policy.php

Om du inte vill att Facebook ska associera ditt besök på våra sidor med ditt Facebook-användarkonto, var snäll och logga ut från ditt Facebook-Konto först.

Källa: Facebook-Disclaimer av eRecht24.de

7. Dina rättigheter som registrerad
Du har rätt att:
• i enlighet med artikel 15 GDPR begära information om dina personuppgifter behandlade av oss. Framför allt kan du begära information om bearbetningsändamål, kategorin av personuppgifter, kategorier av mottagare till vilka data har lämnats ut, den planerade lagringstiden, att det finns en rätt att korrigera, ta bort eller begränsa bearbetning eller motsägelse, förekomsten av rätten till klagomål, ursprunget av deras uppgifter, om det inte samlades av oss liksom efterfrågan på förekomsten av ett automatiserat beslutsfattande inklusive profilering och möjligen meningsfull information om detaljerna;
• kräva enligt artikel 16 GDPR den omedelbara korrigeringen av felaktiga personuppgifter liksom kompletteringen av personuppgifter som vi lagrar;
• enligt art. 17 radering GDPR begära raderingen av dina lagrade personuppgifter, om behandling av dessa uppgifter är inte nördvändig för att utöva rätten till yttrandefrihet och Information, för att uppfylla en rättslig skyldighet, på grund av allmänt intresse eller för att fastslå, göra gällande eller försvara juridiska fordringar;
• enligt art. 18 GDPR begränsa behandlingen av dina personuppgifter för att begära, när det gäller riktigheten av information om du nekas, är behandlingen olaglig, men du vägrar att avbryta och vi inte längre behöver data, men dessa för att upprätta, Utövande eller försvar av rättsliga påståenden eller om du har invänt mot behandlingen i enlighet med artikel 21 GDPR
. • I enlighet med artikel 20 GDPR din personliga information som du har gett oss för att komma på ett strukturerat, konsekvent och maschinenlesebaren format eller för att begära överföring till en annan controller;
• enligt artikel 7 punkt 3, GDPR, att återkalla ditt en gång givna samtycke till oss när som helst. Till följd av detta får vi inte fortsätta databehandlingen baserat på detta samtycke för framtiden, och
• Att klaga till en tillsynsmyndighet enligt artikel 77 GDPR. Vanligtvis kan du kontakta regulatorn för din vanliga vistelseort eller arbete eller vårt företags kontor.

8. Widerspruchsrecht
Om dina personuppgifter baseras på legitima intressen i enlighet med artikel 6 para 1 punkt 1 lit. f DSGVO behandlas, du har rätt, i enlighet med Art. 21 insats DSGVO invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån detta finns skäl som följer av din situation eller opposition mot direkt reklam riktad. I det senare fallet har du en allmän rätt till invändningar som genomförs av oss utan att specificera någon speciell situation.

Om du vill utöva din rätt till återkallelse eller invändning, skicka ett mail till Baumschule@eggert-baumschulen.de

9:e Datasäkerhet
Vi använder den populära SSL (Secure Socket Layer) -metoden inom webbplatsbesöket, i kombination med den högsta krypteringsnivå som stöds av din webbläsare. I allmänhet är detta en 256-bitars kryptering. Om din webbläsare inte stöder 256-bitars kryptering använder vi istället 128-bitars v3-teknik. Om en enda sida på vår webbplats skickas i krypterad form anges av den stängda representationen av nyckeln eller låssymbolen i din webbläsarens nedre statusfält.

Vi använder resten av lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina data mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, helt eller delvis förlust, förstörelse eller obehörig åtkomst av tredje part. Våra säkerhetsåtgärder förbättras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

10:e Uppdatering och ändring av denna sekretesspolicy
Denna sekretesspolicy är för närvarande gällande och är daterad maj 2018.
På grund av den fortsatta utvecklingen av vår hemsida och erbjudanden eller på grund av ändrade lagar eller regler, kan det bli nödvändigt
att ändra denna sekretesspolicy. Den nuvarande integritetspolicyen kan när som helst ses och skrivas ut på webbplatsen www.Eggert-baumschulen.de


Tillbaka
   
Parse Time: 0.104s
Diese Webseite nutzt Cookies, um die einwandfreie Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Mit der weiteren Benutzung erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr Informationen über die Verwendung von Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung
OK.